Laikraksts Latvietis

Latvijas Universitātei – 100

fil! Kārlis Kasparsons, lettg! svētku runa – Latvijas Augstskolas dibināšana

  Laikraksts Latvietis Nr. 561, 2019. g. 10. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kārlis Kasparsons sniedz akadēmisko runu. FOTO Ilze Nāgela.