Laikraksts Latvietis

Saruna ar LAAJ priekšsēdi Jāni Graudu

Pēc gadskārtējās PBLA valdes sēdes Rīgā

  Laikraksts Latvietis Nr. 562, 2019. g. 16. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

LAAJ pārstāvji Pasaules brīvo latviešu apvienībā (PBLA). No kreisās: Jānis Čečiņš, Kristīne Saulīte, Jānis Grauds. FOTO no Jāņa Grauda personīgā arhīva.