Laikraksts Latvietis

Dzejnieces Rūtas Skujiņas pēcpusdiena „Priedainē“

Literārā kopā tiekas Ņūdžersijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 563, 2019. g. 24. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Māra Celle, Rūtas Skujiņas portrets, Sarma Muižniece-Liepiņa. FOTO no Sandras Milevskas personīgā arhīva.