Laikraksts Latvietis

Veļu laiks Torņakalna kapsētā

Pieminekļa atjaunošana pēc fotogrāfijas

  Laikraksts Latvietis Nr. 564, 2019. g. 31. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Pieminekļa restaurācijas darbu organizators un vadītājs tēlnieks Igors Dobičins, LMA glezniecības katedras studente Līva Blumfelde un tēlnieks Ansis Dobičins. FOTO Aina Gailīte.