Laikraksts Latvietis

„Burulis“ – „...vien Pārvērtība vienmēr tā pati...“

Sarīkojumu caurvija smalks un atbilstošs mūzikas skanējums

  Laikraksts Latvietis Nr. 565, 2019. g. 7. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dzied Ieva Parša. Ekrānā dzejnieka Pētera Zirnīša portrets. FOTO Anita Jansone-Zirnīte.