Laikraksts Latvietis

„Burulis“ – „...vien Pārvērtība vienmēr tā pati...“

Sarīkojumu caurvija smalks un atbilstošs mūzikas skanējums

  Laikraksts Latvietis Nr. 565, 2019. g. 7. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sarīkojuma vēstītāji: Māra Vīksna, Kristīne Zaļuma, Ieva Parša, Aldis Liepiņš, Anita Jansone-Zirnīte. FOTO no Anitas Jansones-Zirnītes personīgā arhīva.