Laikraksts Latvietis

„Burulis“ – „...vien Pārvērtība vienmēr tā pati...“

Sarīkojumu caurvija smalks un atbilstošs mūzikas skanējums

  Laikraksts Latvietis Nr. 565, 2019. g. 7. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dalībnieki pēc sarīkojuma; centrā – Anita Jansone-Zirnīte FOTO no Anitas Jansones-Zirnītes personīgā arhīva.