Laikraksts Latvietis

„Veseris“ aicina

Uz diviem koncertiem decembrī

  Laikraksts Latvietis Nr. 565, 2019. g. 7. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vīru kora „Veseris“ dziedātāju grupa; centrā diriģenti Sandra Birze un Edgars Vegners. FOTO no vīru kora „Veseris“ arhīva.