Laikraksts Latvietis

Latviešu grāmatām otrs mūžs

Liels paldies Baibai Harringtonai

  Laikraksts Latvietis Nr. 568, 2019. g. 27. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ināra Sīkā, Baiba Haringtona. FOTO Viktors Sīkais.