Laikraksts Latvietis

18. novembra atceres Kanberā

Svētku runu teica Dagmāra Beitnere-Le Galla

  Laikraksts Latvietis Nr. 568, 2019. g. 27. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Svētku viešņa Dagmāra Beitnere-Le Galla, KLB priekšnieks Juris Jakovics, Dace De Deckker un Ilze Lapsa-Bales. FOTO Pēteris Grigulis.