Laikraksts Latvietis

Annas Ziedares Vasaras vidusskola (3)

Saule ir atgriezusies

  Laikraksts Latvietis Nr. 576, 2020. g. 14. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skolēni pludmalē pie „Dzintariem“. FOTO Rūdis Dancis.