Laikraksts Latvietis

AZVV viesi no Latvijas turpina pārsteigt

Izglītības diena Melburnā un AZVV Viesu diena

  Laikraksts Latvietis Nr. 576, 2020. g. 14. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dace Anstrate lasa lekciju Izglītības dienā. FOTO Māra More (Moore).