Laikraksts Latvietis

Arhibīskape Lauma Zušēvica Austrālijā

Zvaigznes dienas dievkalpojums Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 576, 2020. g. 14. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Arhibīskape Lauma Zušēvica (otrā no kreisās) bērnu vasaras nometnē „Tērvete“. FOTO Andris Atvars.