Laikraksts Latvietis

Latviešu ciems Melburnā

Janvāra notikumi

  Laikraksts Latvietis Nr. 581, 2020. g. 11. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ciema avīzītes jubilejas sarīkojuma un Ivara Štubja atvadu koncerta dalībnieki. No kreisās stāv: Ilze, Ivars, Valija, Ingrīda, Daila; sēž Ingrīda. FOTO Ingrīda Biezaite.