Laikraksts Latvietis

Atmiņas par vācu okupācijas laiku Latvijā (5)

Turpinājums „Bērnības un pusaudža gadu atmiņām“

  Laikraksts Latvietis Nr. 584, 2020. g. 25. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Kalna Mūļas“ 1992. gadā. FOTO Guntars Saiva.