Laikraksts Latvietis

Pulkvedis Oskars Kalpaks un Studentu rota

Piemiņas dievkalpojumi Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 588, 2020. g. 23. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Māc. Raimonds Sokolovskis. FOTO Marita Lipska.