Laikraksts Latvietis

Sv. Krusta draudzei Melburnā 60

Jaunais mācītājs ievests amatā

  Laikraksts Latvietis Nr. 141, 2011. g. 13. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Beidzoties dievkalpojumam, no baznīcas iznāk draudzes jaunais mācītājs Dainis Markovskis kopā ar draudzes priekšnieku Eduardu Lēmani. Aiz viņiem no kreisās: māc. Māra Saulīte, prāv. Kolvins Makfersons un māc. Aldis Elberts. FOTO Gunārs Nāgels.