Laikraksts Latvietis

Jauna pedagoģe

Zinta Volša Kanberā

  Laikraksts Latvietis Nr. 141, 2011. g. 13. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Zinta Volša (Walsh). FOTO Tomas Volšs (Walsh).