Laikraksts Latvietis

Kurzemīte, Dievzemīte

Kopkora koncerts, XIII Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos, ASV

  Laikraksts Latvietis Nr. 219, 2012. g. 13. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kopkora koncerta programma.