Laikraksts Latvietis

Latvijas tēla spodrinātājs Zigurds Irbe

Iegūst zelta medaļu soļošanā

  Laikraksts Latvietis Nr. 225, 2012. g. 18. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Citau (Zittau), Vācijā 2012. g. augustā Zigurds Irbe izcīna 1. vietu (zelta medaļu) 5 km soļošanas distancē.