Laikraksts Latvietis

Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizīte Berlīnē

Vakarā tikās ar latviešiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 228, 2012. g. 5. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tikšanās ar prezidentu Andri Bērziņu. FOTO Dace Saveiko.