Laikraksts Latvietis

No teikas līdz kara ordenim

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa atceras varoņus

  Laikraksts Latvietis Nr. 229, 2012. g. 15. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Jānis Priedkalns, Rita Pillupe, Jānis Brakovskis, Imants Kronītis, Pēteris Strazds, Dzintra Sudimte, Peter Daenke, Ilga Vēvere, Brigitte Sigur. FOTO Pēteris Strazds.