Laikraksts Latvietis

Iesvētības Brisbanē

Divi jaunieši uzņemti draudzē

  Laikraksts Latvietis Nr. 234, 2012. g. 12. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Māra Siksna, Jāna un Lūkass Vanagi, prāvests Kolvins Makfersons. FOTO Arnis Siksna.