Laikraksts Latvietis

Rakstniece Ilze Indrāne un viņas „Divpadsmit logi“

Divpadsmit neuzrakstīto romānu fragmenti

  Laikraksts Latvietis Nr. 234, 2012. g. 12. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

1. rindā centrā Ilze Indrāne, viņai blakus bērni Ieva un Juris ar jaunāko dēlu Tomu, Ievas meita Austra. Stāv vedekla Līga ar meitu Māru, Andris Bērziņš, Ievas bērni Lelde un Reinis. Darba un mācību dēļ svētkos nepiedalījās Jura vecākie dēli Jānis un Miks. FOTO Laima Garā.