Laikraksts Latvietis

Sidnejas Latviešu teātris ciemojas Adelaidē

Anšlava Eglīša „Pēc kaut kā cēla, nezināma“

  Laikraksts Latvietis Nr. 238, 2013. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēc izrādes. Priekšā Ojārs Greste un Ilze Nāgela. No kreisās: Miķelis Strīķis, Linda Ozere, LR kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende, Jānis Čečiņš. FOTO Gunārs Nāgels.