Laikraksts Latvietis

44. Austrālijas Latviešu meistarsacīkstes Adelaidē

Sporta sacensības Kultūras dienu laikā

  Laikraksts Latvietis Nr. 239, 2013. g. 13. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Zēnu zem 14 gadu vecuma komanda. FOTO Arnis Gross.