Laikraksts Latvietis

„Lai dzied ģimenes!“

Arī Austrālijā ir latviešu dziedošās ģimenes

  Laikraksts Latvietis Nr. 240, 2013. g. 17. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kārla Jaudzeme un Daila Šmite. FOTO Gunārs Nāgels.