Laikraksts Latvietis

Dzintra Geka un Pēteris Vasks Amerikā

Tiekas ar Amerikas latviešiem un izrāda filmas

  Laikraksts Latvietis Nr. 243, 2013. g. 8. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēteris Vasks un Dzintra Geka Austrālijā 2009. gadā.