Laikraksts Latvietis

„Atvērsim durvis uz nākotni!“

„Garezera“ konference Amerikas latviešu skolu skolotājiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 252, 2013. g. 11. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pie Saulgriežu ēkas Garezera Vasaras vidusskolā. FOTO Daina Grosa.