Laikraksts Latvietis

DV Adelaides nodaļas gadskārtējie dārza svētki

Mielasts svaigā gaisā un jautrā kompānijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 252, 2013. g. 11. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Divi tēvi, trīs dēli Kronīši: Toms, Edvīns, Olivers, Imants. FOTO Astra Kronīte.