Laikraksts Latvietis

Arī japāņi runā latviski

Tāda izskatās latviešu valodas mācību grāmata japāņu valodā

  Laikraksts Latvietis Nr. 252, 2013. g. 11. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No latviešu valodas mācību grāmatas japāņu valodā.