Laikraksts Latvietis

Dzintara Veides 90 gadu dzimšanas jubileja

Minsteres koncerta (1971) fotogrāfijas

  Laikraksts Latvietis Nr. 255, 2013. g. 2. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Magda un Dzintars Veide koncertē Minsterē 1971. gadā. FOTO Jānis Zaļkalns.