Laikraksts Latvietis

Sidnejas Latviešu biedrības ārkārtējā pilnsapulce

Nolemj neturpināt sarunas par telpu maiņu

  Laikraksts Latvietis Nr. 256, 2013. g. 8. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pilnsapulces dalībnieki. FOTO Rūdolfs Nemme.