Laikraksts Latvietis

Ģimenes diena Sidnejā

Priekšnesumi un ziedi

  Laikraksts Latvietis Nr. 258, 2013. g. 22. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Diminika Drēziņa spēlē klavieres. FOTO Māra More (Moore).