Laikraksts Latvietis

Jāņu bērni sanākuši!

Līgošana Brisbanē

  Laikraksts Latvietis Nr. 263, 2013. g. 26. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Jāņu rotaļās piedalās gan jauni, gan veci. FOTO Elga Ķēniņa.