Laikraksts Latvietis

Latvijas pilsoņu loks jāpaplašina!

2013. g. DV CV sēdes rezolūcijas un lēmumi

  Laikraksts Latvietis Nr. 267, 2013. g. 29. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

DV CV locekļi pie Latvijas Okupācijas muzeja Rīgā. FOTO Māris Millers.