Laikraksts Latvietis

Intervija – Zane un Vilis Daudziņi

Latvijas aktieru monoizrādes Austrālijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 269, 2013. g. 7. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Vilis Daudziņš, Zane Daudziņa, Ilze Nāgela. FOTO Gunārs Nāgels.