Laikraksts Latvietis

Dažas apdzīvotās pilis Zemgalē

Divas iecienījuši stārķi un vienu – bezdelīgas

  Laikraksts Latvietis Nr. 271, 2013. g. 21. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Piemiņas ansamblis represētajiem Tukums II. FOTO Aina Gailīte.