Laikraksts Latvietis

Intervija ar prāvesti Laumu Zušēvicu

LELBĀL garīgā viceprezidente Austrālijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 271, 2013. g. 21. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Prāv. Lauma Zušēvica un Dr. Gunrs Nāgels Sv. Krusta baznīcā pēc dievkalpojuma. FOTO Ilze Nāgela.