Laikraksts Latvietis

Daudz baltu dieniņu Adelaides Vanadzēm!

Pilnsapulce un kliņģeris

  Laikraksts Latvietis Nr. 274, 2013. g. 11. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Adelaides vanadžu pilnsapulces dalībnieces. Priekšā ar ziediem Rita Pillups, Geņa Janmeija, Gunta Rudzīte, Rasa Feja. Pēdējā rindā Imants Kronītis. FOTO Imants Kronītis.