Laikraksts Latvietis

Austrālijas latvietes $1m ziedojums

Asjas Everts testamentārais novēlējums izglītībai Latvijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 281, 2013. g. 25. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sidnejas Latviešu biedrības tā laika valdes priekšsēdis Jānis Ronis 2008. gadā pasniedz Asja Evertei ziedus pateicībā par ziedojumu. FOTO no ģimenes arhīva.