Laikraksts Latvietis

„Pipari un Sāls...“

Adelaides Vanagi sniedz kabarē stila sarīkojumu

  Laikraksts Latvietis Nr. 282, 2013. g. 2. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Koristi savos raibajos kreklos. FOTO Gunta R..