Laikraksts Latvietis

Jaunā Gaita rudenim un ziemai – JG274, JG275

Rakstu krājums kultūrai un brīvai domai

  Laikraksts Latvietis Nr. 284, 2013. g. 15. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Jaunā Gaita 274“ – vāks.