Laikraksts Latvietis

Ko dara Melburnas daiļamatnieki?

Piedāvā vasaras darbnīcas tradicionālo rokdarbu izmēģināšanā

  Laikraksts Latvietis Nr. 287, 2013. g. 5. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ilze Švarca pasniedz AZVV vadītājai Lilitai Daenkei simbolisku aploksni ar $4000 izstādes atlikumu. FOTO Ieva Daenke.