Laikraksts Latvietis

DV Biedru vakars „Zem Ozola“

Kāpēc tur vandīties apkārt, kad varam tāpat savās mājās

  Laikraksts Latvietis Nr. 290, 2013. g. 29. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Maija Krasna ciemos DV klubā Pertā „Zem Ozola“. FOTO Jānis Purvinskis.