Laikraksts Latvietis

Austrālijas Latviešu Ev. Lut. Draudžu Apvienība

Ārkārtējā sinode Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 292, 2014. g. 17. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

ALELDA Sinode. FOTO Ilze Lorija (Laurie).