Laikraksts Latvietis

„Atpakaļ telpā“

Jolantas Basovas izstādes atklāšana Minsterē

  Laikraksts Latvietis Nr. 292, 2014. g. 17. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jolantas Basovas darbi.