Laikraksts Latvietis

Adelaides skolas desas

Pārdod garāmgājējiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 304, 2014. g. 9. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Dainis Skābe, Reinis Dancis. FOTO Pēteris Strazds.