Laikraksts Latvietis

Pūpolsvētdienu svin latvieši Šanhajā

Austra un Austras bērni Austrumos

  Laikraksts Latvietis Nr. 305, 2014. g. 16. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Interjēru arhitekte Ilma Siksna (centrā) māca cept pīrāgus. FOTO Anita Mellupe.