Laikraksts Latvietis

„ Kas nav dots, tas jāmeklē un jāņem pašiem...“*

Piemiņas plāksnes atklāšana Jānim Grestem

  Laikraksts Latvietis Nr. 311, 2014. g. 30. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestris diriģenta Haralda Bārzdiņa vadībā kuplināja pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem. FOTO Gunārs Nāgels.